Wallhoff Ekonomikonsult
_ Startsidan | CV | Tjänster | Samarbete | Kontakt | Länkar CV
Min bakgrund
 • 2005-09-01
 • Blir delägare i redovisnings- och konsultfirman Heina HB, Åstorp
 • 2004-02-01
 • Startar egen verksamhet
 • 1991-2004
 • Auktoriserad revisor med erfarenhet från både små, mellanstora och stora företag inom olika branscher
 • 1987-1991
 • Revisorsassistent
 • 1985-1987
 • Redovisningsansvarig för redovisningsservice på revisionsbyrå
 • 1978-1985
 • Redovisningsansvarig på handelsföretag
 • 1975-1978
 • Redovisningsassistent på shippingföretag
  Min utbildning
 • Högskoleutbildning inom redovisning och beskattning
 • Vidareutbildning genom mina anställningar
 • Fortsatt aktualitets- och vidareutbildning
 • Aktuella uppdrag
 • Ekonomichef på konsultbasis hos åkerikoncern
 • Upprättar årsredovisningar för svenska dotterbolag i utländska koncernen (även engelsk version)
 • Konsult till börsnoterade och utländska bolag avseende årsbokslut och årsredovisningar
 • Ekonomichef/konsult i internationellt speditionsföretag
 • Upprättar delårsrapporter, koncernredovisning, årsredovisning för fastighetskoncern
 • Kassör och ekonomiansvarig i bostadsrättsförening
 • Kunder där jag hjälper till med bokslut, årsredovisningar och deklarationer
 • Lekmannarevisor i ideella föreningar och bostadsrättsföreningar.
 • Webdesign: Emil Gedda_