Wallhoff Ekonomikonsult
_ Startsidan | CV | Tjänster | Samarbete | Kontakt | Länkar Tjänster
 • Ekonomichef, controller, redovisningsansvarig
 • Några timmar per månad
 • Någon/några dagar per månad
 • Månads/periodbokslut
 • Löpande vid behov
 • Deltidsvikariat
 • Vid tillfälliga arbetstoppar
 • Vid månads-, delårs- eller årsbokslut
 • Upprättande av bokslutshandlingar och årsredovisningar
 • Uppläggning och genomgång av rutiner för redovisning och ekonomisk rapportering
 • Projektansvarig på företag av alla storlekar
 • Som konsult avseende redovisning och bokslut för företag och föreningar (aktiebolag, handelsbolag, bostadsrättesföreningar, ideella föreningar och enskilda firmor)
 • Revisor i ideella föreningar och bostadsrättsföreningar
 • Lekmannarevisor i aktiebolag
 • Upprättande av årsredovisningar
 • Koncernredovisning
 • Rapportering och kontakter med utländska bolag
 • Kontakter med engelsk revisor för etablering av bolag i England/Skottland
 • Kontakter med skattekonsulter/revisor i Tyskland
 • Som diskussionspartner vid analyser av verksamheten
 • Uppläggning och genomgång av rutiner för redovisning och ekonomisk rapportering
 • Bolagsbildningar och övriga bolagsärenden
 • Nyföretagande
 • Styrelsearbete
  Webdesign: Emil Gedda_